Международен фестивал за анимационен филм „Златен кукер – София“

Изх. № РУО1-23398/09.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-280/28.08.2020 г. вх. №РУО1-22203/28.08.2020 г на заместник-министъра на образованието и науката относно провеждане на международен фестивал за анимационен филм „Златен кукер“, Ви уведомявам, че се организират и пътуващ фестивал в страната с прожекции на най-доброто от МФВАФ „Златен Кукер“, изложби и забавни работилници.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, свързани с информираното съгласие на родителите, както и с неразгласяването на сведения или данни за деца (в това число и на снимки на деца).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД