Международна конференция за преподаватели по английски език

Изх. № РУО1-16152/29.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-15854/28.04.2022 г. на Българската асоциация на преподавателите по английски език, Ви уведомявам, че на 18.06.2022 г. и 19.06.2022 г. в гр. София ще се проведе международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, съвместно с Българската асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА.

За информация и въпроси: [email protected].

 

Приложение:

  1. Покана за участие и линк за регистрация.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД