Международна конференция „Изпитна грамотност – 80 години надеждно оценяване на чуждоезикови умения за глобалния свят“

Изх. № РУО1-31218/05.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31167/05.11.2019 г. Ви уведомявам, че на 12.11.2019 г. (вторник) в хотел „Хилтън“ в София ще се проведе международна конференция „Изпитна грамотност – 80 години надеждно оценяване на чуждоезикови умения за глобалния свят“. Събитието е организирано от Британски съвет в България, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Cambridge Assessment English и ще се проведе изцяло на английски език. Конференцията включва лекции и панелна дискусия, представени от водещи международни професионалисти в сферата на образованието и бизнеса от Британски съвет , Cambridge Assessment English и AIMS Human Capital.

Цялата програма, както и информация за лекторите, можете да намерите на :

https://www.britishcouncil.bg/en/assessment-literacy-conference/conference-programme.

 

Участие се потвърждава до 6 ноември 2019 г. чрез попълване на следния формуляр:

https://www.britishcouncil.bg/en/assessment-literacy-conference.

Моля да информирате учителите и в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД