Международна конференция „Как да бъдем иновативни в училище“

Изх. № РУО1-29517/ 16.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Световен образователен форум България“ организира международна конференция на тема „Как да бъдем иновативни в училище“ – 26 ноември 2019 г., гр. Пловдив. Участие в конференцията ще вземат министърът на образованието Красимир Вълчев, който ще сподели каква е политиката на МОН в сферата на иновациите, и Пол Бърн – член на борда на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), чиито иновативни подходи са намерили успешна реализация в професионалната му практика.

Моля да се запознаете с програмата на конференцията.

Педагогическите специалисти от Вашето учебно заведение могат да получат повече информация на интернет адрес http://www.wefbulgaria.com или [email protected]

При участие педагогическите специалисти получават сертификат с 1 квалификационен кредит.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД