Международна конференция „ овластяване на младите хора с интелектуални затруднения чрез спорт-правата на децата в спорта“ по случай Международния ден на човешките права-10 декември

Изх. № РУО1-34876/08.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-34742/07.12.2020 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България организира Международна конференция на тема „Овластяване на младите хора с интелектуални затруднения чрез спорта – правата на децата в спорта“, която ще се проведе на 10 декември 2020 г. от 11.00 ч. до 17.00 ч. в платформата BlueJeans.

Конференцията е в рамките на проект „Овластяване на младите хора чрез спорт“, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Партньори са Спешъл Олимпикс България, Спешъл Олимпикс Босна и Херцеговина, Спешъл Олимпикс Сърбия, Спешъл Олимпикс Словакия, Университетът „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Център Янеца Левча-Любляна, Асоциация за човешките права и социално приобщаване (Босна и Херцеговина), Тракийската асоциация за спорт сред природата (Турция), „To Ergastiri”-Гърция.

Цел на конференцията е да предостави форум за дискусия за предизвикателствата и добрите практики за развитие на спорта като инструмент за овластяване и социално приобщаване, включително за насърчаване на доброволчеството и за гарантиране на правата на децата в областта на спорта.

За да получите персонифициран линк за участие в конференцията, следва да се регистрирате на: https://proactive.bg/sobg-conf2020/.

До 14.00 ч. на 09 декември 2020 г. организаторите очакват заявки за участие и мотивирани предложения за номинации за годишните награди Про Спорт‘2020, както и при интерес – предложения за презентации на електронна поща: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД