Международна конференция „Спортът – инструмент за социално включване“

Изх. № РУО1-39684 /02.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №РУО 1-39316/30.11.2021 г., приложено Ви изпращам покана за участие в Международна конференция „Спортът – инструмент за социално включване“, организирана от Спешъл Олимпикс България, фондация „ПроСпорт‘2021“ и Дружество „Европейско право“, която ще се проведе на 10 декември 2021 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. в платформата Microsoft Teams. Международната конференция е по случай Международния ден на човешките права – 10 декември и се провежда с цел да инициира дискусия за ролята на спорта като инструмент за социалната интеграция. Чрез инициативата организаторите се стремят да насърчат дебата между публичните власти, спортните федерации, спортните клубове, доставчиците на спортни услуги, училищата, общините и контролните органи за предизвикателствата и добрите практики за развитие на спорта като инструмент за социално приобщаване, включително за насърчаване на доброволчеството и за гарантиране на правата на децата в областта на спорта.

В рамките на конференцията ще бъдат обявени годишните награди „ПроСпорт 2021“ за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната мисия на спорта.

За да получите персонифициран линк за участие в конференцията, следва да се регистрирате на:  https://prosport-bg.net/conference/2021-registration/ в срок до 14 .00 часа на 08.12.2021 г.  Ако посочите в регистрацията, че желаете да бъдете включени с презентация в определен панел, можете да изпратите презентацията на адрес: [email protected] в същия срок.

Организаторите очакват Вашите мотивирани предложения за номинации за годишните награди „ПроСпорт‘2021“ на електронна поща: [email protected] също в срок до 08.12.2021 г.

 

Приложение:

  1. Покана за участие в Международна конференция „Спортът – инструмент за социално включване“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2643/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/