Международна научна конференция на тема „Основи и технически средства за конструиране 2023 г.”

Изх. № РУО1-16410/01.06.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-15614/26.05.2023 г. Ви уведомявам, че в рамките на „Дни на науката“ от 26 до 27.10.2023 г. в Библиотечно-информационния център Техническият университет – София, организира Международна научна конференция на тема „Основи и технически средства за конструиране 2023 г.”. Желанието на организаторите е чрез подобни форуми да се задълбочи връзката между средното и висшето образование.

За регистрация и допълнителна информация: https://otsk-nk.tu-sofia.bg/

Моля да сведете информацията до учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД