Международна онлайн конференция „Емоционален баланс на учители и младежки работници“

Изх. № РУО1-41170/17.11.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-40823/15.11.2022 г., приложено Ви изпращам покана за участие в международна онлайн конференция „Емоционален баланс на учители и младежки работници“, която е част от проект „Emo Train“, финансиран от програма „Еразъм +“. Конференцията ще се проведе в платформата Zoom на 20.11.2022 г. от 10:00 ч. Осигурен е превод на български език.

За участие в конференцията се изисква попълване на формата:

https://forms.gle/h7P6VC5j36zJBDWF9

 

Приложение:

  1. Покана за участие.

 

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД