Международното състезание по програмиране CodeIT

Изх. № РУО1-39253/26.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-39143/25.10.2022 г. Ви уведомявам, че Международното състезание по програмиране CodeIT, организирано от софтуерна компания Мусала Софт, стартира първи кръг на XXIII сезон на 22 октомври 2022 г.

По регламент CodeIT протича в шест предварителни онлайн кръга и финален присъствен кръг в София, на който участват 12-те най-добри състезатели през годината и петимата участници с най-висок резултат в класирането за младежи до VIII клас.

Състезанието се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и събира на едно място ИТ таланти от цял свят.

Всеки ученик може да се включи във всеки един етап от състезанието.

Повече информация за състезанието и новини за сезона можете да намерите на https://codeit.bg/bul.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД