Международното състезание по програмиране CodeIT – втори кръг

Изх. № РУО1-41960/28.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41852/25.11.2022 г. Ви уведомявам, че на 04 декември 2022 г. от 13:00 до 17:00 часа ще се проведе втори кръг на Международното състезание по програмиране CodeIT, организирано от софтуерна компания Мусала Софт. Кръгът ще бъде от типа „СПРИНТ“.

По регламент CodeIT кръговете от типа СПРИНТ се състоят от 8 задачи, като 3 от тях са предназначени само за младежи (ученици до 8-ми клас) и не се вземат предвид в общото класиране, а другите 5 са за общото класиране. Участниците имат право да предават решенията си през целия период на кръга, като при изготвяне на класирането се оценява последното предадено решение за всяка задача (за разлика от маратонските кръгове). Разрешените езици за предаване на решение са C и C++. Участниците трябва да предоставят единствено сорс-кодовете си – файл с разширение .c или .cpp. Всеки участник получава точки за дадена задача единствено когато решението му премине успешно всички тестове към нея. Резултатът му е обратно пропорционален на времето на изпращането на решението му спрямо началото на кръга, като минималната стойност е 50% от максималния брой точки. Максималният брой точки, които може да донесе всяка задача за класирането в текущия кръг, са оповестени в условието.

Какво очаква състезателите в CodeIT през този сезон?

  • Награда тениска при ненулев резултат;
  • Разпределяне на три награди чрез жребий на случаен принцип след всеки кръг – суитшърт и два подаръка от Prestigio & Cougar Gaming България;
  • Грамоти за завършилите на първите три места във всеки кръг;
  • Среща с известен ИТ гуру във финала.

Всеки ученик може да се включи във всеки един етап от състезанието.

Повече информация за състезанието и новини за сезона можете да намерите на https://codeit.bg/bul.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-3485/21.11.2022 г.

на началника на РУО – София-град)