Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2023“

Изх. № РУО1-3872/14.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №3443/09.02.2023 г. Ви уведомявам, че Община Свищов и Художествена галерия „Николай Павлович“ организират Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2023“. Инициативата е насочена към деца и ученици на възраст от 4 до 16 години. Крайният срок за получаване на рисунките е 31 март 2023 година.

Моля да запознаете децата и учениците от поверената Ви образователна институция с условията за участие в инициативата.

 

Приложение:

  1. Условия за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД