Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2021“

Изх. № РУО1-2934/22.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 2303/15.01.2021 г., Ви уведомявам, че Община Свищов и Художествена галерия „Николай Павлович“ организират Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2021“. Инициативата е насочена към деца и ученици на възраст от 4 до 16 години. Крайният срок за получаване на рисунките е 31 март 2021 година.

Моля да запознаете децата и учениците от поверената Ви образователна институция с условията за участие в инициативата.

Приложение:

  1. Условия за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД