Международно младежко биенале „Рисунка на моята страна“

Изх. №РУО1-7411/14.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-63/11.02.2022 г., вх. № РУО1-7052/11.02.2022 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на сесия на международно младежко биенале под надслов „Рисунка на моята страна“. Поканата за участие към българските деца и ученици е предоставена от Министерството на културата на Арабска република Египет.

Организаторите призовават през темата на конкурса децата да изразят чувствата си към своята родина и да я нарисуват в този образ, чрез който биха искали да я представят в нейната уникалност пред света.

В конкурса на биеналето могат да вземат участие деца и ученици на възраст от 4 до 18 години в следните категории:

  • 4 – 5 години;
  • 6 – 9 години;
  • 10 – 13 години;
  • 14 – 18 години;
  • деца с увреждания.

Размерът на творбите на индивидуалните участници може да бъде не по-малко от 50х35 см и не повече от 70х50 см, а размерът на творбите с колективно участие – най-малко 140х100 см и не повече от 280х100 см.

Няма ограничения за използваните материали: акварелни бои, цветни моливи, маслени пастели, маркери, маслени бои, цветна хартия, изрезки от вестници и списания, цифрова фотография.

Творбите на участниците могат да бъдат в следните области на изкуство: рисунка, живопис, колаж, гравюра, фотография, дигитална фотография, медийно изкуство (черно-белите и цветните снимки се изисква да бъдат отпечатани, а филмите да бъдат представени на DVD).

Срокът за онлайн регистрация е 10 март 2022 г., като на 25 март 2022 г. ще бъдат обявени отличените участници, а самото биенале ще се проведе през втората половина на месец май 2022 г.

Първата селекция ще бъде осъществена чрез изпратени онлайн изображения на творбата и данни на участника, а вторият етап ще бъде от изпратените в оригинал произведения на избраните участници.

Всеки участник може да изпрати само една двуизмерна творба.

Подробна информация за условията за участие, както и електронните формуляри за регистрация в биеналето са публикувани на следния адрес: https://cairoibca.com/.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД