Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност за ученици

Изх. № РУО1-33804/17.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-374/12.10.2023 г., вх. № РУО1-33252/12.10.2023г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика при БАН организират и провеждат Международното състезание „Бобър” по информатика и компютърна грамотност за ученици. Състезанието ще се проведе на 5 ноември (неделя) 2023 г. в две възрастови групи: V-VII клас и VIII-IX клас.

Всеки състезател участва онлайн, използвайки компютър или таблет. Системата ще бъде отворена чрез страницата на състезанието: www.math.bas.bg/bbr от 10.00 ч. до 13.00 ч. в състезателния ден и след започване на участието си ученикът може да работи в рамките на 30 минути. За целта, всеки състезател трябва да бъде предварително регистриран от своя учител, за да получи идентификация и парола за достъп. Учител, който желае да регистрира ученици и досега не е получил достъп до системата за регистрация, може да заяви това чрез e-mail, посочен в страницата на състезанието: www.math.bas.bg/bbr.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)