МЕЖДУНАРОД ДЕН НА УЧИТЕЛЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Изх. № РУО1 – 37457/15.11.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-37376/15.11.2021 г. Ви уведомявам,  че по случай третото издание на Международния ден на учителя по френски език, честван по инициатива на президента на Република Франция Емануел Макрон на 25 ноември 2021 г., Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, заедно с партньорите й в лицето на Френския институт в България, Бюрото на Международната организация на франкофонията за Централна и Източна Европа, СУ „Свети Климент Охридски“, с подкрепата на Министерство на образованието и науката,  предлагат на вниманието на всички преподаватели по и на френски език програма, която включва: конкурс за създаване на педагогически фиш, кампания за създаване на видеофилм, кръгла маса на 25.11.2021 г. от 15.00 до 17.00 ч. с предварително записване  на адрес: https://forms.gle/45WHXpJLsRWGvZLH8 и четири обучителни ателиета на 26.11.2021 г. и на 27.11.2021 г.

Повече информация може да намерите на адрес: https://apfb-bg.org/index.php/2021/11/05/ateliers-de-formation-apfb/.

Линк за записване за ателиетата: https://forms.gle/js8CXCFdQEBs28RN7. Обучителните ателиета се провеждат с подкрепата на МОН, като за участието си в тях преподавателите ще получат сертификат за участие.

На вниманието на учениците  се предлага конкурс за есе на френски език, за който ще намерите информация на на адрес: https://apfb-bg.org/index.php/2021/11/01/telus-essai-2021/

 

Приложение:

  1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД