Мерки за недопускане на разпространението на заразата с COVID – 19

Изх. № РУО1- 6950/ 18.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9105-108/ 17.03.2020 г. заместник-министъра на образованието и науката, в което е приложено писмо № 0211-42/ 16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с превантивни мерки с цел недопускане разпространението на заразата с COVID – 19.

 Приложения: 1. Писмо № 9105-108/ 17.03.2020 г. заместник-министъра на образованието и науката

2. Писмо № 0211-42/ 16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

3. Презентация и постер с превантивни мерки

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД