Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция

Изх. № РУО1-34801/ 16.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1-34088/ 06.12.2019 г. и зачестили пътнотранспортни произшествия с деца и ученици, Ви напомням, че по повод мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция е необходимо да осъществите инструктаж по БДП, който да бъде насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон и да акцентирате върху поведението на децата и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци). Следва да посочите като подходящи мерки поставянето от родителите на светлоотразителни или други видими знаци за водачите на моторни превозни средства (МПС).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД