Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия – конфесионално и неконфесионално обучение“  

Изх. № РУО1-33396/03.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-33131/28.11.2019 г., Ви уведомявам, че 14.12.2019 г. от 10.00 ч. в Регионалния исторически музей – София (зала „Ретро кафене“) се открива Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия – конфесионално и неконфесионално обучение“. Целта на семинара е учителите по философия и по история и цивилизации от средните училища в София да бъдат запознати с новите учебни програми по религия и възможностите за придобиване на допълнителна квалификация „учител по религия“. Акцент на семинара ще бъде и междурелигиозната толерантност. Докладчици на семинара ще бъдат проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Константин Нушев.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по философия и по история и цивилизации от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД