Младежка програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество

Изх. № РУО1-36315/29.09.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на WWF Bulgaria, с вх. № РУО1-36010/28.09.2022 г., Ви информирам за стартиране на младежката програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света – Panda Labs. Първият семестър на Panda Labs Gen II е посветен на „Бъдещето на градовете и селата“. Регистрацията за участие: https://pandalabs.bg/#forms

Програмата е подкрепена от Министерство на образованието и науката.

Допълнителна информация за програмата Panda Labs можете да получите от Бояна Драгоева на имейл: [email protected]

и  Виктория Табакова: [email protected], както и на телефон: 0898 443 669.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД