Младежки ораторски форум на тема „Заветите на Левски – послание към бъдещето“

Изх. № РУО1-3638/11.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на РУО – Ямбол с вх. № РУО 1-3450/10.02.2020 г., Ви уведомявам, че Народно читалище „Зора – 1945”, гр. Ямбол с подкрепата на областния управител на област Ямбол и съдействието на Регионално управление на образованието – Ямбол организира третото издание на Младежкия ораторски форум на тема „Заветите на Левски – послание към бъдещето“, който ще се проведе на 26 март 2020 г. Целта на конкурса е да възпитава у младите кора основни национални ценности – родолюбие, достойнство, дълг и отговорност към Родината.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от X – XII клас от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса – регламент

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД