Младежки посланици на НАТО 2020

Изх. № РУО1-4464/19.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-63/18.02.2020 г., с вх. № РУО1-4403/18.02.2020 г. Ви уведомявам, че Атлантическият клуб в България с подкрепата на дирекция  „Публична дипломация“ на НАТО през месец февруари стартира нова програма „Младежки посланици на НАТО“ 2020. Десет младежи ще бъдат избрани за младежки посланици чрез отворена процедура за кандидатстване за всички млади хора от страната на възраст 15-26 години.

Избраните посланици в периода април-май 2020 година ще проведат тематични дискусии и информационни срещи със свои връстници от Варна, Горна Оряховица, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Смолян и София. Младежките посланици и техните учители ще имат възможност да посетят Щаб-квартирата на НАТО в Брюксел.

Моля за инициативата да информирате учениците и учителите от гимназиален етап на средното образование в поверената Ви образователна институция, за възможността да вземат участие в програмата.

За допълнителна информация могат се свържат с г-жа Екатерина Димитрова на електронен адрес: [email protected] или на телефон: 0884 367 573.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД