Музейко“ стартира нови образователни програми за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-28631/12.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28030/ 08.09.2023 г., приложено Ви изпращам актуалните за учебната 2023/2024 г. образователни програми на  Научно-образователния детски център „Музейко“, чрез които в интерактивна среда могат да се провеждат обучения, в т. ч и STEAM.

 

Приложения:  съгласно текста (1, 2).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД