Музейно-образователна програма „РоБо-ЛеGoТех — минало и бъдеще в едно“

Изх. № РУО1-32736/09.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31803/03.10.2023 г. Ви уведомявам, че Националният политехнически музей за поредна година стартира STEM занимания по роботика за ученици от I до IV клас, включително. Целта е те да бъдат въведени във вълнуващия свят на роботиката и програмирането. Заниманията ще се провеждат в сградата на музея и са без такса за учениците от уязвими и социално слаби семейства. Един обучителен модул включва 4 занимания в месеца, които ще се провеждат в дните понеделник (от 17:00 ч. до 18:30 ч.) или четвъртък (от 18:00 ч. до 19:30 ч.) и стартират от 16.10.2023 г.

Моля информацията да бъде предоставена на педагогическите специалисти, учениците и родителите от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Писмо – покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД