МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Изх. № РУО 1 – 24653/ 16.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание актуалните музейно-образователни програми на Националния политехнически музей (НПТМ), които могат да бъдат полезни и да допълнят обучението по природни науки.

Освен традиционните атрактивни демонстрации по физика и химия музеят предлага още:

„Архитектон – пръв строител“. Заниманието включва запознаване с науката и изкуството за проектиране, изграждане и художествено оформяне на сградите. Участниците получават познания за различните архитектурни стилове и строителните материали и тестват своите умения за „построяване“ на къща. Подходяща e за ученици от 3, 4 и 5 клас.

„България на картата“. Програмата цели децата да се запознаят с основните географски понятия, да разберат повече интересни факти за културните и природни забележителности не само в България, но и в света. Приложима е за ученици от 4, 5 и 6 клас.

„Вода и техника“. Тя се фокусира върху една от най-старите използвани форми на възобновяема енергия – водата – и опитите на хората още от древни времена да я накарат да им служи. Разгледани са нейното значение, свойства, замърсителите и въздействието им върху околната среда. Участниците имат възможност самостоятелно да експериментират  с „малка пречиствателна станция“. Подходяща е за деца от 7 до 13 години.

„Какво знаем за сетивата?“ Програмата разширява познанията на децата за способностите, които позволяват на хората и на голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват. Предназначена е за ученици от 1 до 4 клас и е адаптирана за деца от предучилищна възраст.

„Космическа разходка“. Разглеждат се въпросите, с които се занимава науката астрономия, както и историческото ѝ развитието в България. Засяга темите свързани с устройството на Вселената, гравитацията и движението на планетите от Слънчевата система. Занятията са в три основни модула според възрастта и изучавания материал. Подходящи са за ученици от 4 до 11 клас.

„Музика и техника”. По любопитен и достъпен начин се представят някои от елементите на музиката: тон акорд, тоналност, глас. Демонстрират се и полифонични техники като: огледало, рак, остината и други. Програмата е интересна и полезна за ученици на възраст от 1-ви до 7-ми клас.

„Светът на светлината“. Програмата включва презентация и поредица от експерименти, свързани с цветовете, светлината и начина, по който ги възприемаме. Дава отговор на въпроси като: можем ли да виждаме без очи, как се образуват цветовете около нас и редица други. Подходяща е за  ученици от 2, 3 и 4 клас.

Текстилно печатане. Програмата запознава децата със стария занаят „басмаджийство” – художествено печатане върху текстил посредством дървени калъпи-щампи. Всеки участник  има възможност да изработи своя щампирана тениска или екоторбичка по собствен дизайн. Подходяща е за ученици над  9 години.

Музейно-образователните предложения са съобразени изцяло с учебната програма, изучавана в училище. С посещенията и участието в инициативите на музея учениците ще имат възможност да разнообразяват начините на придобиване на нови знания и умения, а в случай на по-продължително дистанционно обучение – ще имат интересни присъствени музейни уроци и занимания, в които общуването ще има своя обичаен характер, а образователният и възпитателен ефект ще е със съществено значение.

В НПТМ се спазват всички предписания, свързани с противоепидемичните мерки. Пространствата са големи и това гарантира добра дистанция и минимален риск от заразяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД