Музикален конкурс за детска песен „Парад на детската забавна песен“

Изх. №РУО1-37578/21.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36845/13.11.2023 г. Ви уведомявам, че Община Костинброд и НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд, с подкрепата на Съюза на българските композитори организират музикален конкурс за детска песен „Парад на детската забавна песен“, който ще се проведе на 9 декември 2023 г.

Конкурсът е насочен към деца и ученици на възраст от 3 до 16 години.

Подробна информация за събитието можете да намерите на адрес: https://kostinbrod.bg/archives/72721

Моля да популяризирате конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)