Набиране на оферти за обезпечаване с пликове на националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

Изх. № РУО1-4808/15.02.2024 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ,

ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ

 

Относно: набиране на оферти за обезпечаване с пликове на националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във  връзка с обезпечаването с хартиени пликове нуждите на училищата, провеждащи националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) на територията на област София-град на учебната 2023/ 2024 година очакваме Вашата предварителна оферта за доставка.

 

Количество:

Артикул 1: Голям бял плик  C4 229/324 mm (за писмената работа на ученика)

минимум 54 250 броя

Артикул 2: Малък бял плик DL 110/220 mm (за идентификационната бланка)

минимум 45 000 броя

Артикул 3: Голям кафяв плик  KRAFT) В4 250/353 mm (за писмената работа на ученика)

минимум 57 750 броя

Артикул 4: Общо пликове за зали с разширение

минимум 12 750 броя

 

В общата оферта да бъдат включени всички транспортни и товаро-разтоварни дейности до определени училища.

Срок за предоставяне на офертите – 3 работни дни (до 20 февруари 2024 г. включително).

Офертите  могат да бъдат изпратени на електронната поща [email protected] или да се подадат/ изпратят в деловодството на РУО – София-град, стая №401, ул. „Антим I“ № 17, град София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД