Награди „Рицар на книгата“

Изх. № РУО1-9820/06.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-359/05.04.2023 г., вх. №РУО1-9747/06.04.2023 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с инициативата на Асоциация „Българска книга“ за годишните награди „Рицари на книгата“.

Информацията за регламента и формулярът за номинация са достъпни на https://ritsar.abk.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД