Награждаване на отличените на първи етап на XХI Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. № РУО1-12888/04.05.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключилия първи етап на XХI Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 15.05.2023 г., понеделник, от 15:00 ч. в храм „Св. Неделя“ – пл. „Св. Неделя“ № 20, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Списък с класираните творби е публикуван тук: https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2023/04/Spisak_nagradeni_1_etap_2023-za_saita.pdf

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД