Награждаване на участниците на Националния кръг на XIV Национална олимпиада по гражданско образование

Изх. № РУО1-17548/03.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СУ „Пейо Яворов“, гр. Сливен, вх. № РУО1-16093/25.05.2021 г., Ви уведомявам, че на 10 юни от 15.00 ч. в 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ ще се проведе награждаването на участниците в Националния етап на Олимпиадата по гражданско образование. На награждаването в Актовата зала на 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ са поканени да се включат лауреатите на олимпиадата, представителите на екипи, техните ръководители, както и членовете на самите екипи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД