Награждаване на ученици от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО-15708/17.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-15502/16.05.2024 г. от директора на 112. ОУ относно изпълнение на чл. 27 от Регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2023/2024 година Ви уведомявам, че връчването на грамотите на учениците от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 22.05.2024 г. от 10.00 ч. в Актовата зала на 112. ОУ „Стоян Заимов“-  бул. „Дондуков“ №60.

Екипът на 112. ОУ „Стоян Заимов“ кани учениците с трите най-високи резултата от всеки клас да получат грамотите си лично, в присъствието на своите учители и родители.

Списъците с имената на наградените ученици са изпратени  на електронните пощи от училището координатор  112. ОУ „Стоян Заимов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД