Назначаване на учители, подбрани за участие в Национална програма „Мотивирани учители“, модул 1 и модул 3

Изх. № РУО1-23749/14.07.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-218/12.07.2021 г. и  вх. № РУО1 – 23280/12.07.2021 г. Ви уведомявам, че може да подавате заявка за назначаване на участник от Национална програма „Мотивирани учители“ на електронен адрес: https://www.tfaforms.com/4882858. Дейностите по модул 1 и модул 3 се осъществяват с участието на Фондация „Заедно в час“ и Синдикат на българските учители. Участниците в двата модула за учебната 2021/2022 г. вече са подбрани и трябва да започнат работа през месец септември 2021 г.  Задължително условие за участниците в модул 1 и модул 3 на програмата е да преподават на пълен работен ден по време на обучението си.  Очакванията към училищата, подаващи заявка за назначаване на участник са насочени към осигуряване на пълна заетост на учителите за период от 2 години, осигуряване на подкрепяща среда от страна на директора и по-опитните колеги; осигуряване на учител-наставник; участие в обучение за наставничество на новоназначени учители, организирано от СБУ. Участниците в НП „Мотивирани учители“, назначени в училищата, имат същите права и задължения, като всеки член на училищния екип.

За конкретни въпроси, свързани с подбраните участници за модул 1 и модул 3 в НП „Мотивирани учители“ и подаване на заявка за назначаване на участник, можете да се свържете с Блага Тодорова на ел. поща: [email protected] и на моб. телефон 0894468130.

 

Приложения:

  1. Списък с одобрени участници по области и по профил, за които училищата могат да подават заявки за назначаване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД