Напомняне – Справка за броя на участвалите ръководители/ треньори по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за изминалата 2022/ 2023 учебна година.

Изх. № РУО1-31861/03.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УЧАСТВАЩИ В НАЦИОНАЛНА

ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НАПОМНЯМ да попълните справките, изпратени Ви с писмо, изх. № РУО1-30787/26.09.2023 г., както и да си ПРОВЕРИТЕ изразходваните средства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

СРОК – 04.10.2023 г.

Ако не реагирате до този срок, посочените в таблиците фактически разходи ще се считат за верни и на тяхна база ще се изчислят средствата, които да Ви бъдат възстановени с последното ПМС, или които Вие трябва да възстановите.

Посочените в таблиците суми са за Ваша информация и ПРОВЕРКА. Не могат да бъдат редактирани/ променяни.

Допълнителна информация може да получите от Константин Костов, ст. експерт по АИ, тел.: 0886037903.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД