Наръчници за родители на деца в 1. и 5. клас

Изх. № РУО1-32622/06.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „Асоциация Родители“, с вх. № РУО1-31836/30.09.2021 г. в РУО – София – град,  Ви уведомявам, че можете да направите поръчка  за новите издания на наръчници за родители на деца в 1. и 5. клас – „Добре дошли в 1. клас“ и „Добре дошли в 5. клас“. Наръчниците имат за цел да подбудят диалог между семейството и училището и да стимулират добри взаимоотношения между родители и учители. Можете да поръчате наръчниците, като попълните заявка на: https://forms.gle/2mTE1zqaS6A7tmTg6

Самите наръчници са безплатни, заплаща се само доставката по куриер. При  издаване на фактура за доставката, следва да попълните данните в посочения линк.

Можете да разгледате наръчниците на следните линкове:

„Добре дошли в 1. клас“ –  https://roditeli.org/static/888a2bb67262e46304547071218c2148/ar-1klas-2021.pdf

 

„Добре дошли в 5. клас“  – https://roditeli.org/static/1029702b4a7213ab2ff7801c16fb6de7/ar-5-klas-2021.pdf

 

При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с „Асоциация Родители“ на телефон: 0888 714 785.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД