Наръчници по кампанията „Умници гладници“

Изх. № РУО1-35337/14.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

С ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-33584/25.11.2020 г., Ви уведомявам, че Асоциация „Родители“ и Лидл-България предоставят безплатно изготвени наръчници по кампанията „Умници гладници“, съдържащи 15-те най-добри урока по здравословно и балансирано хранене.

Можете да получите наръчниците с разработките на учителите в стая 422 в РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД