Научен форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Изх. № РУО1 –33853/13.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33728/12.10.2021 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с поканата да проследят шестото издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език”.

Форумът „Изследователски подходи в обучението по български език“ може да бъде проследен в реално време в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“  (https://www.youtube.com/watch?v=hs3vuggjAIA).

Целите на Форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.
  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

  • Стимулиране на изследователския дух на учениците.

Програмата на Форума е достъпна на адрес:

https://ibl.bas.bg/shesti-forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obutchenieto-po-balgarski-ezikv/

Въпроси към лекторите участниците могат да задават писмено по време на Форума в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“

(https://www.youtube.com/watch?v=hs3vuggjAIA)

За да получат сертификат за участието си, участниците трябва да се регистрират:

https://ibl.bas.bg/moodle/mod/page/view.php?id=108

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД