Научна конференция и обучение за учителите по ФВС

Изх. № РУО1-34869/24.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-34459/20.10.2023 г. Ви уведомявам, че на 10 и 11 ноември 2023 г. в Националната спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта“, организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“. Форумът е насочен към изследователски и приложни проблеми във връзка с придобиването на ключови компетенции за личностно, професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

В дните на научната конференция ще се проведе и семинар-обучение за учителите по ФВС на тема „Актуални проблеми на физическото възпитание“ с възможност за придобиване на квалификационен кредит.

Повече информация за събитията можете да намерите на следния линк.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД