Научна конференция „Олимпийското движение в България – традиции и предизвикателства на бъдещето“

Изх. № РУО1-6525/10.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6331/08.03.2023 г. Ви уведомявам, че Националната олимпийска академия на Българския олимпийски комитет /БОК/ организира научна конференция на тема „Олимпийското движение в България – традиции и предизвикателствата на бъдещето“, посветена на 100-годишнината от създаването на БОК.

Конференцията ще се проведе на 30.03.2023 г. от 10.00 ч. в Националната спортна академия „Васил Левски – в залата на Академичния съвет,  и ще бъде открита с приветствие от председателя на БОК Стефка Костадинова. Ще бъдат представени доклади за историческото развитие на БОК и актуални въпроси, свързани с развитие на Олимпийското движение, като е предвидена специализирана секция за учители по физическо възпитание и спорт, на която ще бъдат представени и обсъдени въпроси и опит на учителите по програми за Олимпийското движение, прилагани в системата на училищното образование.

Конференцията ще се проведе присъствено и дистанционно чрез онлайн платформа. В срок до 27 март 2023 г. желаещите да участват следва да се регистрират на електронен адрес: https://forms.gle/78fbjmXGRxp8nLAw8 Програмата на конференцията ще бъде изпратена по пощата на заявилите участие лица.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД