Научното изложение „Мислим глобално“ 2020 г.

Изх. № РУО1-6442/11.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-92/ 04.03.2020г., вх.№РУО1-5805/ 04.03.2020г., Ви уведомявам, че в резултат на постъпила покана от Н.Пр. шейх Абдулла бин Зайед Ал Нахаян, министър на външните работи и международното сътрудничество на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и председател на фондация „Емирства“, се организира Световно изложение за научно мислене “Мислим глобално“ 2020 г.  за периода 18-23 април 2020 г., в Световния търговски център в Дубай – ОАЕ.

Инициативата е стартирала през 2012 година и от тогава до сега е дала възможност за изява на почти 100 000 млади хора в областта на науката, технологиите и иновациите да представят своите научни изобретения, като това е и най–голямото научно събитие на младите хора в района на Близкия изток и Северна Африка.

Научното изложение „Мислим глобално“ 2020 г. за първи път ще събере най-ярките млади и талантливи умове от цял свят, под мотото „Утвърждаване на бъдещото поколение учени“, като ще им предостави възможност да проектират и да разработят иновативни научни модели, които да отговорят на предизвикателствата в техните общества и да могат да се прилагат в световен мащаб. Тези нововъведения ще бъдат демонстрирани и ще се състезават на световния научен конкурс, който ще бъде организиран в рамките на изложението.

Покана за участие в събитието е отправена към младите учени от България на възраст между 15 и 25 години.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям информация за научното изложение „Мислим глобално“ 2020 г., като моля да се съобразите и с указанията на министъра на образованието и науката.

Приложения:

 

  1. Информация за научното изложение „Мислим глобално“ 2020 г.
  2. Информация за регистрация

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД