Научно изследване на СУ „Св. Св. Климент Охридски“ за предизвикателствата и сполучливите решения за работа в условията на извънредно положение

Изх. №РУО1-10137/08.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9896/05.05.2020 г. Ви уведомявам, че Софийският университет „Св. Св. Климент Охридски“ организира научно онлайн изследване за предизвикателствата и сполучливите решения за работа в условията на извънредно положение. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви образователни институции за възможността да участват в изследването. Отговори на анкетите могат да се изпращат до 17.05.2020 г. на следните адреси:

Анкета за учители: https://forms.gle/o14aF7Hj5CeSvsTV7

Адрес за споделяне на добър опит за учители: https://forms.gle/NwXNmr7BRUEbdzzv7

Вашите ученици могат да споделят своите ученически истории в условията на извънредно положение на адрес: https://forms.gle/yrr6upAaKmBJmqAS8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД