Научно-практически форум на тема „Креативност и иновации в образованието“

Изх.№ РУО1-31076/04.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с вх. № РУО1-30012/21.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 7 и 8 ноември 2019  г. в Аула Магна на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ организира научно-практически форум на тема „Креативност и иновации в образованието“.

На събитието ще бъде представен опитът на изследователи и практици от иновативни детски градини и училища в България, САЩ, Великобритания, Канада, Индия, Холандия, Китай и Норвегия. Водещ на форума ще е доц. Данаил Данов.

Специално място е отделено на реализирани и предстоящи иновативни педагогически практики в България, осъществявани от студенти и преподаватели от ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“ : първата Монтесори паралелка в общинско училище в България (с. Железница ) и въвеждането на Монтесори метода през 2019 г. в общински детски градини в София, Габрово и др.

Възможност за регистрация ще намерите на следния линк :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE3wx_otHRv94dvk3obI4uAyhb2kbMRMZtcyILbY3XFjyu2g/viewform

Повече информация може да получите на www.montessoriforteachers.net

Приложение: Програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД