Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“

Изх. № РУО1-3029/31.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Дирекция „Култура“ на Столична община организира тринайсетото издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията на конкурса.

Обявата е публикувана и на сайта на Столична община.

 

Приложение:

  1. Обява за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД