Национален детски конкурс „Мартеници от гайтан“

Изх. №РУО1-3010/18.01.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-998/11.01.2022 г., Ви уведомявам, че Регионален етнографски музей на открито „Етър“ организира Национален детски конкурс „Мартеници от гайтан“. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст до 18 години. Крайният срок за получаване на мартениците е 10 февруари 2022 година.

Моля да запознаете децата и учениците от поверената Ви образователна институция с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД