Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ – София 2020 г.

Изх. № РУО1-1516/21.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  писмо с вх. № РУО1-579/13.01.2020 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева  дарба“ – София 2020 г.

Събитието ще се проведе от 14  март до 5 април 2020 г. в град София.

Заявки се приемат, чрез официалната форма на конкурса www.orfeeva-darba.com

За допълнителна информация:

0887 41 55 81 – Снежинка Спасова

0889 24 74 04 – Мая Серафимова

0898 61 42 17 – Венера Мирчева

Приложение: Регламент. (СТАТУТ КОНКУРС “ОРФЕЕВА ДАРБА“ – 2020 г.)

Заявка за участие в конкурса. (Заявка-за-участие-2020)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД