Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1–31635/10.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 година и заповед № РД 01 – 838/03.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, Ви уведомявам, че в периода от 27 до 29 ноември 2020 г. в гр. София трябва да се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.  Във връзка с динамиката на епидемичната обстановка в страната информация за организацията на провеждане на турнира ще бъде изпратена допълнително.
Организатори на състезанието са МОН, РУО – София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.
Регламентът на състезанието и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, тъй като от формуляра ще се вземат данните за грамотите. Регистрацията ще бъде отворена от 04.11.2020 г. до 23:59 часа на 22.11.2020 г.
За допълнителна информация Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 02-935-60-61 и електронна поща [email protected].

Приложение:  Регламент на състезанието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД