Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

 

Изх. № РУО1 – 36892/09.11.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед № РД 09-2643/30.09.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-3386/15.10.2021 г., изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-989/04.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов” Ви уведомявам, че в периода от 3 до 5 декември 2021 г. в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов” по региони от разстояние в електронна среда, при осигурени технически и технологични условия, като се гарантират равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици.

Организатори на състезанието са МОН, РУО – София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.
Регламентът на състезанието и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, тъй като от формуляра ще се вземат данните за грамотите. Регистрацията ще бъде отворена до 23:00 часа на 24.11.2021 г.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща [email protected].

Приложение:

  1. Регламент на състезанието
  2. Декларация за участие в Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ – Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД