Национален журналистически конкурс

Изх. № РУО1-36071/06.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. №РУО1-35657/01.11.2023 г. РУО – Разград, ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград и община Разград обявяват XII Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ за ученици от 2. до 12. клас.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г. на началника на РУО – София-град)