Национален исторически конкурс „НАДЕЖДАТА ЗА СВОБОДАТА: МИНАЛОТО В РАЗКАЗ И ЛЕГЕНДИ – ХАЙДУТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И БОРЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Изх. № РУО1-28585/07.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писма с вх. № РУО 1-28193/01.10.2019 г. и вх. № РУО 1-28270/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Регионално управление на образованието – Варна и Първа езикова гимназия – Варна провеждат Национален исторически конкурс, посветен на видни личности от възрожденската ни история.

Темата на конкурса за настоящата учебна година е „НАДЕЖДАТА ЗА СВОБОДАТА: МИНАЛОТО В РАЗКАЗ И ЛЕГЕНДИ – ХАЙДУТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И БОРЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“. Посвещава се на 280 г. от рождението на Софроний Врачански, 150 г, от смъртта на Ботьо Петков и 140 г. от смъртта на Любен Каравелов.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Крайният срок за изпращане на разработките е 20.10.2019 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД