Национален исторически конкурс на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”

Изх. № РУО1-29521/16.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29486/16.10.2019 г., Ви уведомявам, че фондация „Ценности” официално стартира дванадесетото издание на Националния исторически конкурс за ученици на възраст от VІІІ до ХІІ клас на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”.

Допълнителна информация може да получите на тел. 02 988 12 04 или на www.values.bg

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

Приложение: 1. Информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД