„Национален исторически конкурс“ на тема „Медиите в българската история – изследване на тяхната роля, влияние, история“

Изх. № РУО1-30856/26.09.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-30679/26.09.2023 г. Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира четиринадесети Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас на тема „Медиите в българската история – изследване на тяхната роля, влияние, история“ .

Информация за участниците и техните научни ръководители е предоставена на сайта на фондация „Ценности“ на следния линк: https://www.values.bg/news_learn_more.php?article_id=123

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД