Национален конкурс „Безброй рецепти за успех 2022“

Изх. №РУО1-10566/11.03.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10152/08.03.2022 г. от РУО – Благоевград приложено Ви изпращам покана за участие в Национален конкурс „Безброй рецепти за успех 2022“, организиран от Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“, гр. Благоевград с подкрепата на РУО – Благоевград.

В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас. Срокът за представяне на творбите е 15.04.2022 г.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Покана за участие в конкурса.
  2. Заявка за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД